Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính

Khanh Lê

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, ngành đã ban hành 609 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 27.963 triệu đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 9.698 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính

Tăng cường thanh tra đột xuất để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số

BHXH Việt Nam cho biết: Đến hết tháng 9/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước khoảng 14,85 triệu người; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 453 nghìn người; tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,732 triệu người; tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số. Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả. Trong tháng 9/2019, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 9 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT, phát hiện vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16h hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng cho cơ quan BHXH.

Tăng cường thanh tra trực tiếp, đột xuất

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019; toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

Cụ thể, tổng số đơn vị được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 18.078 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 6.575 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 7.519 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành là 3.984 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra, BHXH Việt Nam phát hiện số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia chế độ BHXH là 23.285 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 91.914 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 2.045 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 3.328 triệu đồng.

Qua thanh, kiểm tra về mức đóng, BHXH Việt Nam cho biết, số lao động đóng không đúng mức quy định là 25.990 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 45.196 triệu đồng. Về phương thức đóng: Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ khi có Quyết định là 2.171.126 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp về là 1.461.775 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, ngành đã ban hành 609 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 27.963 triệu đồng và số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 9.698 triệu đồng.

Thực tế trong thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra đã được cơ quan BHXH các địa phương triển khai quyết liệt nhờ đó đã kịp thời phát hiện những sai phạm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đơn cử như tại  Bắc Giang hiện đã  hoàn thành 4 chỉ tiêu cơ bản, đặc biệt chỉ tiêu phát triển BHXH đạt 103%- cao nhất nước; BHYT đứng top 1. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Bắc Giang xác định công tác thu hồi nợ BHXH quan trọng là nhận trách nhiệm của mình. Thành công lớn là đã đưa công tác thực hiện BHXH, đặc biệt thu hồi nợ đọng, thanh tra vào chương trình nghị sự của UBND tỉnh; thực hiện báo cáo hằng tháng UBND tỉnh, cơ quan BHXH đã triển khai công tác và kết quả cụ thể. Trong đó có đánh giá tình hình doanh nghiệp, phân tích số liệu qua thuế và rà soát đến từng xã; hằng tháng Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH báo cáo số liệu đơn vị thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, quan trọng nhất xử phạt vi phạm (đã xử phạt 8 DN, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 2 DN).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Chợ Cồn Gòlà nơi buôn bán hải sản của ngư dân khắp vùng Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà (Cẩm Xuyên)…và là nơi trải nghiệm lý thú của khách du lịch thập phương.

Xem nhiều nhất