: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 12/01/2019

Đa dạng hóa đại lý thu, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đây là một trong nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nam Định đặt ra trong năm 2019 nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Xung quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lương Ba, Phó giám đốc BHXH tỉnh Nam Định

Đa dạng hóa đại lý thu, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Lương Ba.

PV: Thưa ông, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH có vai trò hết sức quan trọng. Xin ông cho biết việc triển khai chính sách này tại Nam Định đã đạt kết quả như thế nào?

Ông Nguyễn Lương Ba: Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc phát triển đối tượng tham gia BHXH. Để mở rộng đối tượng  tham gia BHXH, BHXH tỉnh luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện công tác BHXH trên địa bàn, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân.

Nhờ đó hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 179.979 người, tăng 22.588 người so với năm 2017, đạt 101,4 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.508 người; Số người tham gia BHTN là 161.609 người tăng 19.072 người so với năm 2017. Tổng số người tham gia BHYT đạt trên 1.549.633 người chiếm 85,2% dân số toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu BHXH giao 3 %.

Dù vậy kết quả trên vẫn còn khá khiêm tốn để có thể đạt lộ trình BHXH toàn dân, nhất là trong lĩnh vực BHXH tự nguyện. Chính vì vậy trong năm 2019, BHXH tỉnh đặt mục tiêu số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 200.000 người, tăng 20.000 người so với năm 2018. Số người tham gia BHYT đạt 1.640.000 người, tăng 90.000 người so với năm 2018, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 88,5 % dân số. Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 10.000 người, tăng 5.500 người so với năm 2018.

Để đạt được mục tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về Luật BHYT, Luật BHXH để đông đảo nhân dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Nam Định, đảm bảo thủ tục: Đơn giản - chính xác - nhanh - kịp thời đối với các tổ chức và cá nhân tham gia đóng BHXH, BHYT…    

Thưa ông, để thực hiện công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT thì việc xây dựng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT được xem là nhân tố quan trọng. Vậy tại Nam Định việc tập huấn, đào tạo cho các đại lý thu sẽ được triển khai như thế nào thưa ông?

-Đúng vậy, việc xây dựng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT ở cơ sở là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy  BHXH tỉnh luôn chủ trương đa dạng hóa hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT để mở rộng đối tượng tham gia.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, bên cạnh hệ thống đại lý thu của Bưu điện, còn có hệ thông đại lý thu do UBND xã, phường, thị trấn, các hội đoàn thể giới thiệu gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Trạm Y tế, Liên minh hợp tác xã tỉnh và có cả doanh nghiệp. Tính đến 31/12/2018, tổng số đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh là 296 đại lý thu, 777 điểm thu tăng 250 điểm thu so với năm 2015.

Hoạt động của đại lý thu luôn được cơ quan BHXH tỉnh thực hiện theo đúng quy định như: Mỗi xã, thị trấn tối thiểu có 3 đại lý thu (1 đại lý của UBND xã, 1 đại lý của Bưu điện; 1 đại lý thu hội đoàn thể), các đại lý đều được cấp biển hiệu và thực hiện treo biển hiệu đúng quy định. 

Hàng năm, BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trong toàn tỉnh. Năm 2018, đã đào tạo mới 292 nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện và trên 100 nhân viên các đại lý thu khác. Qua đó, giúp cho nhân viên đại lý thu nắm vững những quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. 

Do mở rộng hệ thống đại lý thu, với đội ngũ nhân viên đại lý  đông đảo trên 800 người tại 777 điểm thu , mỗi người là một tuyên truyền viên về BHXH, BHYT của thôn, xóm, tổ dân phố...nên mọi vướng mắc của người dân đều được giải thích kịp thời, từ đó người dân tự giác tham gia. Vì vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tăng nhanh và mang tính bền vững qua các năm.  

Đa dạng hóa đại lý thu, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - 1

Nhờ đa dạng hóa phương thức thu nên tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tại Nam Định đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông đánh giá thế nào về việc triển khai cấp thẻ BHYT, sổ BHXH theo mã số BHXH? 

-Thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về cấp mã số BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Theo quy định, mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, do cơ quan BHXH cấp. Mã số này được ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. 

Qua hơn một năm triển khai thực hiện đến hết tháng 9/2018, BHXH tỉnh đã hoàn thành 100% việc in, cấp thẻ BHYT, sổ BHXH theo mã số BHXH. Việc cấp mã số BHXH đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho cơ quan BHXH mà nó còn mang lại lợi ích cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT cũng như các đơn vị sử dụng lao động.

Đối với người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi thực hiện các giao dịch đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; có thể tra cứu kiểm tra, quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN thông qua mã số BHXH của mình trên Cổng thông tin điện tử Ngành. Đối với đơn vị sử dụng lao động giúp đơn vị thuận tiện trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Còn đối với cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lan Hương (thực hiện)