: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:19 - Thứ sáu, 15/03/2019

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền người tiêu dùng

Ngày 15/3 hàng năm là “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Đây là dịp để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng, giúp cho người dân chủ động và tự ý thức bảo vệ bản thân khi mua sắm.

Với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững” do Bộ Công thương phát động, chương trình “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2019 sẽ được UBND thành phố Hà Nội tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nhằm đẩy mạnh đưa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi sâu vào đời sống giúp người tiêu dùng không chỉ nắm chắc được 8 quyền mà còn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia mua sắm hàng hóa. Bên cạnh đó, Sở Công thương sẽ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm được các quyền lợi của mình.  

L.Chi