: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:05:31 19/05/2019

Khơi dậy trong thanh niên giá trị của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khơi dậy trong thanh niên giá trị của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản Di chúc, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Cán bộ đoàn gửi tới 160 bài tham luận khoa học và trên 169 bài tham luận của đoàn viên, thanh niên cả nước.

Khơi dậy trong thanh niên giá trị của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh - 1

Quang cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt, có trí tuệ, năng lực công nghệ và bản lĩnh kiên cường, do đó thanh niên cần phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia đóng góp, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng tốt đẹp.

Tiến Đạt
Ảnh: Trường Phong