: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:17:54 26/12/2019

Thừa Thiên - Huế giảm 7 xã sau khi sáp nhập

Kể từ ngày 1/1/2020, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ giảm được 7/152 đơn vị, còn 145 xã.

Thừa Thiên - Huế giảm 7 xã sau khi sáp nhập

Nhà sinh hoạt cộng đồng ở huyện Nam Đông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Theo đó, thị xã Hương Trà giảm 1 xã sau khi sáp nhập 2 xã Hồng Tiến - Bình Điền thành xã Bình Tiến; huyện Phú Lộc giảm 1 xã sau khi sáp nhập 2 xã Vinh Hải - Vinh Giang thành xã Giang Hải; huyện A Lưới giảm 3 xã sau khi sáp nhập 2 xã A Đớt -Hương Lâm thành xã Lâm Đớt, sáp nhập 2 xã Hồng Quảng - xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm, sáp nhập 2 xã Hồng Trung - Bắc Sơn thành xã Trung Sơn; huyện Nam Đông giảm 1 xã sau khi sáp nhập 2 xã Hương Giang – Hương Hòa thành xã Hương Xuân; huyện Phú Vang giảm 1 xã sau khi sáp nhập 2 xã Vinh Phú - Vinh Thái thành xã Phú Gia. 

Kể từ ngày 1/1/2020, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 145 ĐVHC cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 8 thị trấn.

Hữu Thu