: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ hai, 06/08/2018

Dự thảo mới của Bộ Giao thông Vận tải đối với Grab

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, sau 2 năm soạn thảo.

Dự thảo mới của Bộ Giao thông Vận tải đối với Grab

Với việc bổ sung loại hình giao dịch điện tử cho phù hợp với xu thế mới, Dự thảo cho rằng Grab car được coi là xe hợp đồng điện tử, phải niêm yết “xe hợp đồng điện tử” và các thông tin trên xe theo nội dung quy định. Tuy nhiên, theo Dự thảo, loại hình vận tải này không phải gắn hộp đèn trên nóc xe như một số đề xuất trước đó.

Về ý kiến của các hiệp hội taxi cho rằng cần quy định xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ  là taxi, đại diện Ban soạn thảo cho rằng quy định như vậy gây khó cho người dân vì nhiều khi họ muốn thuê xe hợp đồng dưới 9 chỗ mà không muốn đi taxi.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định mới đối với việc quản lý, sử dụng hợp đồng vận tải điện tử; quy định về trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện ứng dụng hợp đồng vận tải điện tử...  

 PV