Camera hỗ trợ người khiếm thị

21/04/2014 17:23

Hãng công nghệ khổng lồ Google vừa đưa ra ý tưởng lắp một camera sau cầu mắt của người khiếm thị nhằm giúp họ nhận biết được tình hình xung quanh.