Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

T.Hằng 03/01/2018 08:20

Ngày 2/1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018.

Theo đó tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào cuối quý I/2018. Đồng thời, triển khai hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý III/2018; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2019. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn giao dịch chứng khoán.

T.Hằng