Ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận tỉnh Tây Ninh

Quốc Định 27/06/2019 18:11

Hôm nay, ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất cử ra 75 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

Ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Ngày 27/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2014 đã chính thức được diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Về phía địa phương có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cùng các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ; các vị khách và 245 đại biểu chính thức tham dự hội nghị.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, hưởng ứng đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, Mặt trận các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền như: thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ; đăng ký và thực hiện hơn 300 công trình chào mừng Đại hội, giá trị thực hiện hàng trăm tỷ đồng, góp phần to lớn vào các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

“MTTQ các cấp của tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động do Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam và Đại hội IX MTTQ tỉnh đề ra” - Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị một số nội dung mà MTTQ tỉnh Tây Ninh cần quan tâm trong thời gian tới. Đó là cần phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi, Nghị quyết Đại hội XII Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân mà Mặt trận và các đoàn thể năm được.

Ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận tỉnh Tây Ninh - 1

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy có hiệu quả hơn nữa việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, đặc biệt với các tỉnh giáp biên giới Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Quan tâm xây dựng về tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân.

Tập trung triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm.

Nhất là, ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mất thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham những, lãng phí.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp uỷ tỉnh Tây Ninh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện thật tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh nhà hoạt động hiệu quả hơn.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội thống nhất cử ra 75 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; hiệp thương cử 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”. Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng 47 tập thể, 33 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận tỉnh Tây Ninh - 2

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Ông Nguyễn Văn Hợp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Mặt trận tỉnh Tây Ninh - 3

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 – 2014 ra mắt Đại hội.

Quốc Định