Đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 50MW tại tỉnh Tây Ninh

Lam Hồng 05/02/2020 17:33

Thông tin ngày 5/2 của Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) cho biết, ADB vừa ký hợp đồng cho vay trị giá 37,8 triệu USD nhằm tài trợ vốn cho dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 50MW tại tỉnh Tây Ninh

Một dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Trong số đó có 7,6 triệu USD sẽ được cho vay dưới dạng vốn vay ưu đãi không song song từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng Khu vực Tư nhân Châu Á (LEAP), có sự góp vốn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Khoản vay này nhằm cải thiện khả năng thanh toán cũng như khả năng tài chính của dự án, đồng thời, tạo điều kiện để những nhà cho vay khác cung cấp nguồn vốn dài hạn bằng đồng USD cho dự án.

Dự án sẽ xây dựng và vận hành nhà máy điện mặt trời có công suất 50 MW và các cơ sở hạ tầng đi kèm tại tỉnh Tây Ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tại miền Nam Việt Nam cũng như đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Là một phần của các biện pháp tiếp theo cho sáng kiến “Quan hệ đối tác vì cơ sở hạ tầng có chất lượng,” được Chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 21/11/2015, quỹ LEAP được thành lập nhằm hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tư nhân chất lượng cao tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức đối tác công tư.

Lam Hồng