Cho phép sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

M.Q. 01/04/2020 07:18

Trong công văn mới nhất, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã hướng dẫn về công tác chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối.

Theo đó, nhà trường cho biết các hoạt động sinh viên nộp khóa luận và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Sinh viên sẽ nộp bản mềm khoá luận chính thức cho các khoa đào tạo trước ngày 9/5. Khoa tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 22/5.

Nhà trường cũng đề nghị các khoa tiếp tục thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 30/3 đến ngày 10/5 (thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020).

M.Q.