Cần quyết tâm chính trị, tầm nhìn chiến lược đưa Mỹ Hào phát triển

H.Mai 05/08/2020 15:00

"Cần có quyết tâm chính trị lớn hơn phấn đấu xây dựng Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 trước năm 2023 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào năm 2025”, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị.

Ông Nguyễn Duy hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng yên phát biểu.

Sáng 5/8 về dự và chỉ đạo Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ XXVI (tỉnh Hưng Yên), ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên đã đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào giàu mạnh, văn minh.

Cùng dự Đại hội còn có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Trong điều kiện khó khăn chung của tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh, kinh tế thị xã Mỹ Hào liên tục tăng trưởng khá cao và vượt mục tiêu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 tăng 11,38%/năm (Mục tiêu tăng 11%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (Nông nghiệp 2,5%; Công nghiệp, xây dựng 63,6%; Dịch vụ, thương mại 33,9%). Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng (mục tiêu trên 60 triệu đồng/năm). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 19%/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và ngày càng được nâng cao.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Mỹ Hào đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn bộ 12/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ 2017 và huyện Mỹ Hào được công nhận là huyện nông thôn mới. Tháng 5/2019, Thị xã Mỹ Hào được thành lập, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới…

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên (ngoài cùng bên phải) chúc mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng, tuy đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện nhưng để thị xã Mỹ Hào phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị trí “Địa chính trị - Địa kinh tế” thuận lợi, xứng đáng là vùng đất “Địa linh, Nhân kiệt” của Hưng Yên, cần xác định mục tiêu phát triển thị xã Mỹ Hào với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị theo hướng thông minh.

Thị xã Mỹ Hào là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, với nhiều khu, cụm công nghiệp và hàng trăm dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả; xây dựng, phát triển đô thị thông minh, bền vững là xu thế của nhân loại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặc biệt, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá trị trong nước và toàn cầu.

"Cần có quyết tâm chính trị lớn hơn phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 trước năm 2023 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào năm 2025”, ông Hưng đề nghị.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên đưa ra mục tiêu: Cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên mà cần phải có tầm nhìn xa hơn, Mỹ Hào phải trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô. Bên cạnh đó, thị xã Mỹ Hào cần đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, các vấn đề an sinh xã hội theo phương châm “Không để ai bỏ lại phía sau”; và bảo đảm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Hưng đề nghị Đảng bộ thị xã Mỹ Hào: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cá nhân người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải thực sự có tinh thần đoàn kết, luôn nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các quy định của Đảng, Nhà nước”.

H.Mai