Trà Vinh: Hỗ trợ thêm cho người bán lẻ vé xổ số

TUỆ YÊN 21/07/2021 19:43

Người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị ảnh hưởng do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết sẽ được nhận hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người.

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa có văn bản chỉ đạo công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Trà Vinh hỗ trợ thêm cho người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn bị ảnh hưởng do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số với mức hỗ trợ 600.000 đồng/người.

Trước đó, ngày 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã có quyết định hỗ trợ người bán lẻ vé số trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với mức hỗ trợ 60.000 đồng/ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, từ ngày 9/7.

Như vậy, trong thời gian nghỉ bán tổng số tiền người bán vé số sẽ được nhận hỗ trợ ở cả 2 đợt là 1,5 triệu đồng. Trích từ nguồn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Trà Vinh.

Chủ tịch Lê Văn Hẳn giao các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh và thực hiện hỗ trợ, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định.

TUỆ YÊN