Những chính sách có hiệu lực trong tháng 8

Khanh Lê 31/07/2021 08:04

Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư; nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8.

Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức

Từ ngày 1/8/2021 chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư. Đây là nội dung quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thay vào đó, yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch. Theo quy định hiện hành yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Cùng với Thông tư 02, Bộ Nội Vụ đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV) quy định về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

Theo đó có nhiều quy định mới như, sửa quy định về đối tượng áp dụng; thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên; thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên; sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức; sửa quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên…

Ngoài ra theo thông tư 03 bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; Sửa quy định về thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài.

Bán hàng trên Shopee, Tiki sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. Trong đó Thông tư 40 quy định, tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Như vậy, khi cơ quan thuế công bố lộ trình thực hiện, chủ sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee sẽ căn cứ vào doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh trên sàn nhận được để thực hiện khai nộp thuế thay.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cá nhân kinh doanh trên sàn có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải đóng thuế.

Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới

Đây là nội dung tại Thông tư 44/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 5/8/2021. Thông tư nêu rõ, UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp nhưng phải đảm bảo khung giá nước sạch như sau: Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: mức giá từ 3.500 đồng đến 18.000 đồng/m3; Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5: mức giá từ 3.000 đồng đến 15.000 đồng/m3; Tại khu vực nông thôn: mức giá từ 2.000 đồng đến 11.000 đồng/m3

3 trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Theo Thông tư 02/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được Bộ LĐTBXH ban hành có 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm: Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên; Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý; Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.

Thông tư 02/2021 có hiệu lực từ ngày 8/8/2021, nhưng các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Khanh Lê