Đồng Nai: Một doanh nghiệp vốn nước ngoài được giải ngân trên 131 tỉ đồng để chi trả lương người lao động

MẠNH THÌN 03/12/2021 16:00

Chiều 3/12, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Theo đó, hai công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai giải ngân tổng số tiền gần 137 tỉ đồng, trong đó Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Iudustrial vay gần 131,5 tỉ đồng phục hồi sản xuất để trả lương cho 33.207 lao động; Công ty TNHH Jin Heoung Vina vay gần 5,3 tỉ đồng vốn phục hồi sản xuất để trả lương cho 1.198 lao động.

Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Iudustrial được biết đến là một trong những công ty 100% vốn nước ngoài. Đây cũng là một trong những công ty có số lượng lao động lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Iudustrial nhấn mạnh việc được Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tín dụng với mức lãi suất 0% là cơ hội để Công ty này tiếp tục sản xuất, trả lương và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Iudustriala tính đến nay đơn vị đã giải ngân cho 37 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động với tổng số tiền là gần 178 tỉ đồng. Trong đó, có 18 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động với số tiền trên 10,2 tỉ đồng; 19 doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất trả lương cho người lao động số tiền gần 167,5 tỉ đồng.

Việc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho vay trả lương phục hồi sản xuất vào thời điểm này rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, qua đó từng bước khắc phục khó khăn, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MẠNH THÌN