Đại hội cổ đông Eximbank: Chốt danh sách tân Hội đồng quản trị

Anh Ka 15/02/2022 18:32

đến 15h chiều ngày 15/2, đại hội cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng Eximbank (EIB) đã chốt xong danh sách 7 ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới.

Hôm nay (15/2), Eximbank tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 lần thứ hai để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) sau khi trình hồ sơ nhân sự được đề cử lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 24/1/2022.

Theo kết quả biểu quyết, bênh cạnh nội dung về số lượng và danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thì chỉ có 5 tờ trình khác được thông qua là: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank; Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung khác của Điều lệ Eximbank; Tờ trình về việc ban hành mới quy chế quản trị nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT và Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.

26 tờ trình khác không được thông qua do tỷ lệ tán thành chỉ dưới 50%. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động của Ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận; kinh phí hoạt động và thù lao;…

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 7 ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2022-2025) theo tỷ lệ phiếu từ cao xuống thấp, gồm có: Ông Võ Quang Hiển; ông Nguyễn Hiếu; Lê Hồng Anh; Đào Phong Trúc Đại; Lương Thị Cẩm Tú; Nguyễn Thanh Hùng; Đỗ Hà Phương.

Các thành viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Ngô Tony; Phạm Thị Mai Phương; Trịnh Bảo Quốc.

Với 73 phiếu thu về hợp lệ đại điện cho 1,158 tỷ cổ phiếu, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả bầu TV HĐQT:

Bà Lê Hồng Anh: 1,108 tỷ phiếu tán thành, chiếm 92,9 %

Ông Đào Phong Trúc Đại: 950 phiếu tán thành, chiếm 81,69% (TV HĐQT độc lập)

Ông Võ Quang Hiển: 2,5 tỷ phiếu tán thành, chiếm 218%

Ông Nguyễn Hiếu: 1,391 tỷ phiếu tán thành, chiếm 119%

Ông Nguyễn Thanh Hùng: hơn 175 triệu phiếu tán thành , chiếm 61,5%

Bà Đỗ Hà Phương: 713 triệu phiếu tán thành, chiếm 61,32%.

Bà Lương Thị Cẩm Tú: 722 triệu phiếu tán thành, chiếm 62,16% cổ phần

Như vậy Cả 7 thành viên đề cử đều vào HĐQT

Kết quả bầu Ban kiểm soát

Theo kết quả 72 phiếu thu về hợp lệ, đại diện 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Ngọc Dũng: 1,072 tỷ phiếu tán thành, chiếm, 92,17%

Bà Phạm Thị Mai Phương: 1,576 tỷ phiếu tán thành, chiếm 135,6%

Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc: 56 triệu phiếu tán thành, chiếm 4,82%

Ông Trịnh Bảo Quốc: 1,371 tỷ phiếu tán thành, chiếm 117,92%.

Ông Ngo Tony : 1,7 tỷ cổ tán thành, chiếm 147,2 %

Theo quy định 3 ứng viên đủ điều kiện trúng cử BKS gồm ông Ngo Tony đạt tỷ lệ 147,2%; bà Phạm Thị Mai Phương tỷ lệ 135,59% và ông Trịnh Bảo Quốc tỷ lệ 117,92%.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên ngày 15/2/2022, lãnh đạo Eximbank (mã chứng khoán EIB) cho biết, kết thúc năm tài chính 2021, EIB đã tất toán xong toàn bộ trái phiếu VAMC và đủ điều kiện để tiến hành chia cổ tức. Khi có BCTC kiểm toán vào cuối tháng 3, ban điều hành sẽ đệ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn trong năm 2022.

Nếu thực hiện đúng kế hoạch, đây là lần đầu tiên Eximbank thực hiện tăng vốn điều lệ sau hơn 10 năm. Lần gần nhất nhà băng này tiến hành tăng vốn diễn ra vào năm 2011 khi thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 17%

Anh Ka