Chọn logo cho Cục Điện ảnh

M.Sơn 09/03/2022 13:09

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển chọn biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các sự kiện, hoạt động thông tin tuyên truyền và phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn của Cục Điện ảnh ở trong nước và quốc tế.

Thời gian nhận biểu trưng dự tuyển từ ngày 20 đến 25/4/2022. Các biểu trưng phải thể hiện được chức năng, nhiệm vụ, tính chất đặc trưng của Cục Điện ảnh; góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về Cục Điện ảnh và điện ảnh Việt Nam.

Về hình thức, biểu trưng Cục Điện ảnh phải có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được đặc thù nghề nghiệp. Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ: Phòng Nghệ thuật, Cục Điện ảnh, địa chỉ: 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển biểu trưng (Logo) Cục Điện ảnh. Về giải thưởng, biểu trưng được lựa chọn sẽ nhận được giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. (Trong ảnh: Logo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII”.

M.Sơn