Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB

Nghĩa Hiệp 20/07/2022 17:09

Ngày 20/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao ở vị trí điều hành.

Theo đó, SHB quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này, vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 20/7/2022. Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT SHB sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành.

Bà Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/3/2011 đến nay, kiêm Giám đốc khối quản lý tài chính kế toán. Bà Ngô Thu Hà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thành viên Hội đồng thành viên Công ty SHBFC, Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch SHB…

Hiện ban điều hành của SHB gồm có 7 thành viên, ngoài bà Ngô Thu Hà, 6 thành viên khác là ông Lê Đăng Khoa, bà Ninh Thị Lan Phương, bà Hoàng Thị Mai Thảo, ông Nguyễn Huy Tài, ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Đức Hải.

Bà Ngô Thu Hà, 49 tuổi, là tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hà có 27 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nghĩa Hiệp