Biên chế cần được thiết kế theo đúng chức năng, năng lực và đúng nhiệm vụ

Nguyễn Phượng 08/08/2022 13:40

Ngày 8/8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, biên chế của các cơ quan MTTQ không quan trọng việc tăng hay giảm mà cần được thiết kế theo đúng chức năng, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ; còn nếu chỉ đề xuất tăng lên hay giảm xuống thì sẽ thiếu cơ sở.

Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Bày tỏ sự ủng hộ cao với Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”, ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Có hai việc mà trong Đề án đã làm rõ được, trong đó rõ nhất là hiện nay, nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của MTTQ đã được thiết kế lại để các hoạt động được tăng lên. Theo nghĩa đó thì việc chúng ta phải thay đổi bộ máy hiện hành, chức năng hiện hành để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ là việc làm cần thiết.

Hơn nữa, trong thời đại hiện nay, nhiệm vụ thay đổi, điều kiện hoạt động thay đổi và những thay đổi đó bị tác động và chi phối mạnh mẽ khi thế giới và Việt Nam thay đổi. Do đó, những điều kiện mà chúng ta hoạt động cũng cần phải thay đổi để thích ứng.

Ông Trần Đình Thiên đề nghị, Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” cần rà soát lại cả hai vế. Một là cái cũ hiện nay hoạt động như thế thì cần phải thay đổi thế nào. Hai là tới đây chúng ta cần phải làm thế nào để đáp ứng được nhiệm vụ, chức năng mới, nếu chỉ đáp ứng một vế thôi thì chưa đủ. Ngoài ra, vấn đề tăng hay giảm biên chế cũng cần bàn thảo.

Theo ông Trần Đình Thiên, biên chế của các cơ quan MTTQ không quan trọng việc tăng hay giảm mà cần được thiết kế theo đúng chức năng, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ; còn nếu chỉ đề xuất tăng lên hay giảm xuống thì sẽ thiếu cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cần tăng cường phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài. Bởi hiện nay trong thời kỳ hội nhập, người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực để phát triển, một lực lượng lớn mạnh của đất nước mình. Do đó, trong tương lai, Ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phải nâng cao trách nhiệm hoạt động để đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, MTTQ cũng cần liên kết mạnh mẽ hơn với lực lượng trí thức là những nhà khoa học và lực lượng doanh nhân.

Nguyễn Phượng