Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt

CHÍNH TÀI 20/08/2022 11:05

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 19/8, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tỉnh này vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực một số nhiệm vụ để đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị nêu trên cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục sau phổ thông, các đơn vị cung cấp điện, cấp nước, dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp cung cấp số liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc số liệu của đơn vị về đầu mối là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh theo định kỳ 6 tháng/năm và đột xuất đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nói trên (ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh). NHNN tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8346/UBND-VP ngày 15/7/2022.

“Đề nghị Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tiên phong chuyển đổi số” năm 2022”, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu.

Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đạt được những kết quả tích cực.
Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đạt được những kết quả tích cực.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2022, NHNN chi nhánh tỉnh thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử liên ngân hàng trên toàn địa bàn và vận hành hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến online hiện đại đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn. Việc thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 2.243 món với doanh số là 37.621 tỷ đồng; thanh toán tập trung với doanh số là 6.823 tỷ đồng; thanh toán từng lần đạt 1.554 món với doanh số là 25.183 tỷ đồng.

Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) qua các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn cũng đạt được những kết quả tích cực. Số lượng giao dịch lũy kế từ đầu năm đạt 42,5 triệu giao dịch (tăng 30,77% so với cùng kỳ năm trước), giá trị giao dịch đạt 1.358.722 tỷ đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm trước), số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM là 746.804 khách hàng cá nhân/tổ chức.

Hiện các công ty viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT) trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện mở mới 14.150 tài khoản ví điện tử. Số lượng tài khoản ví điện tử do các đơn vị quản lý đến 30/6/2022 là 59.700 tài khoản, tăng 31% so với cuối năm 2021.

CHÍNH TÀI