Tổ chức Cuộc thi 'Chung tay vì an toàn giao thông' năm 2022

Lê Khánh 04/11/2022 13:41

Nhằm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022.

Do đó, để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương đây mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi, treo banner và dẫn đường link tới Cuộc thi trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (atgt.dangcongsan.vn).

Đặc biệt, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi. Treo banner, dẫn đường link tới Cuộc thi trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (atgt.dangcongsan.vn); hàng tuần cập nhật và thông báo kết quả các cuộc thi tuần.

Lê Khánh