Tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường

Đông Bắc 23/11/2022 11:00

Ngày 23/11, tại TP Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhấn mạnh: Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để giúp Luật BVMT 2020 thực sự đi vào cuộc sống là một công tác quan trọng, trọng tâm, được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng đây mạnh trong thời gian qua.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dân thi hành Luật. Trong đó, Hội nghị đã đưa ra 9 điểm mới của Luật BVMT 2020, như: Lấy cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác BVMT; Kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; Quy định nội dung sức khỏe môi trường và bổ sung nhiều giải pháp bảo về các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước; Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn và định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải;…

Đại biểu tham gia trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Hội nghị cũng là dịp để các nhà báo, phóng viên, tuyên truyền viên chia sẻ kiến thức, kỹ năng, phương pháp của người làm công tác truyền thông trong việc phổ biến pháp luật về BVMT đến với cộng đồng. Qua đó, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về Luật và nâng cao ý thức BVMT.

Đông Bắc