[Infographic] Quảng Ninh: Thu hút FDI đạt 754,63 triệu USD

Đông Bắc 22/08/2023 15:53

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 21/8/2023, Quảng Ninh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 754,63 triệu USD. Dự kiến đến hết ngày 30/8/2023, thu hút FDI đạt 846,63 triệu USD.

Đông Bắc