Mô hình mới, cách làm hay giúp người dân thoát nghèo

Tiến Đạt 07/09/2023 05:44

Thời gian qua, nhiều cách làm hay trong triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), của MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã mang lại diện mạo mới cho từng khu dân cư.

Người dân xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo bà Tăng Thị Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tại 13 xã trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo hoàn thành lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây NTM và NTM nâng cao đối với 8 xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” năm 2023 gắn với Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã vận động nhân dân hiến 14.153m2 đất, đóng góp 4,5 tỷ đồng và trên 19 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, lắp đặt camera an ninh, tuyến đường điện thắp sáng đường quê; chỉnh trang khuôn viên 258 nhà văn hóa, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trồng mới trên 50 nghìn cây xanh…

Cùng với xây dựng NTM, MTTQ tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo tại xã Kim Quan (Yên Sơn) và xã Kiên Đài (Chiêm Hóa), phối hợp xây dựng Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bò H’Mông tại 6 xã của huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương.

Tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, 50 con bò cái sinh sản từ Dự án đã được trao đến tay 25 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn Tân An. Ông Lý Văn Súa - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân An cho biết, sau khi giao nhận bò cho người dân, thôn Tân An đã tích cực tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện giúp các hộ gia đình chăn nuôi đàn bò thật tốt để sớm tạo ra nguồn thu ổn định cho các hộ dân. Bên cạnh nhận hỗ trợ từ Dự án, thôn cũng vận động người dân phát huy nội lực, tích cực trồng rừng, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

Ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, Dự án liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò H’Mông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 – 2025) nhằm mục tiêu giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời giúp bảo tồn nguồn gen, cải tạo giống bò, hình thành vùng sản xuất, xây dựng thương hiệu bò H’Mông. Các hộ gia đình được hỗ trợ bò giống sẽ chăm sóc, chăn nuôi để đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, từ đó giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiến Đạt