Sau một ngày đấu giá, 18 biển số đẹp đã có chủ

Lê Khánh 21/09/2023 18:08

Kết thúc buổi đấu giá ngày 21/9, 18 biển số xe đã có chủ với giá thấp nhất từ 45 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng.

Sau khi tổ chức thành công buổi đấu giá đầu tiên với 11 biển số xe siêu đẹp và thu về hơn 82 tỷ đồng, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô tiếp theo với hàng loạt biển số đẹp, trong đó có không ít biển tứ quý, ngũ quý, sảnh tiến.

Trong sáng 21/9, phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ hai tiếp tục diễn ra. 9 biển số đẹp được đưa lên sàn đấu online gồm: 20A-688.88, 68A-299.99, 49A-599.99 (từ 8-9h); 17A-368.88, 18A-388.88, 37K-222.22 (9h15-10h15); 64A-166.66, 34A-699.99, 30K-566.66 (10h30-11h30).

Buổi chiều 21/9, 9 biển số được đưa ra đấu giá gồm: 51K-777.99, 35A-355.55, 98A-666.88 ( từ 13h30 đến 14h30); 60K-399.99, 88A-633.33, 14A-822.88 (14h45 đến 15h45); 75A-333.33, 30K-568.68, 82A-123.45 (từ 16h đến 17h).

Hình ảnh 18 biển số xe đã có chủ trong ngày 21/9.

Theo đó, trong phiên đấu giá từ 8h đến 9h sáng 21/9 lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 68A-299.99 trúng đấu giá với mức tiền 2,55 tỷ đồng; 20A-688.88 trúng đấu giá với mức tiền 1,2 tỷ đồng; 49A-599.99 trúng đấu giá với mức tiền 640 triệu đồng.

Phiên đấu giá từ 9h15 đến 10h15, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 37K-222.22 trúng đấu giá với mức tiền 810 triệu đồng; 18A-388.88 trúng đấu giá với mức tiền 840 triệu đồng; 17A-368.88 trúng đấu giá với mức tiền 270 triệu đồng.

Phiên đấu giá từ 10h30 đến 11h30 sáng nay, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 64A-166.66 trúng đấu giá với mức tiền 210 triệu đồng; 34A-699.99 trúng đấu giá với mức tiền hơn 1 tỷ đồng; 30K-566.66 trúng đấu giá với mức tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Phiên đấu giá từ 13h30 đến 14h30, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 51K-777.99 trúng đấu giá với mức tiền 250 triệu đồng; 35A-355.55 trúng đấu giá với mức tiền 250 triệu đồng; 98A-666.88 trúng đấu giá với mức tiền 260 triệu đồng.

Phiên đấu giá từ 14h45 đến 15h45, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 60K-399.99 trúng đấu giá với mức tiền 325 triệu đồng; 88A-633.33 trúng đấu giá với mức tiền 175 triệu đồng; 14A-822.88 trúng đấu giá với mức tiền 45 triệu đồng.

Phiên đấu giá từ 16h đến 17h, lần lượt 3 biển số đã được đấu giá gồm: 75A-333.33 trúng đấu giá với mức tiền 745 triệu đồng; 30K-568.68 trúng đấu giá với mức tiền hơn 1,3 tỷ đồng; 82A-123.45 trúng đấu giá với mức tiền 270 triệu đồng.

Ngày mai 22/9, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 18 biển số "siêu đẹp" gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (từ 8h đến 9h); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (từ 9h15 đến 10h15); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (từ 10h30 đến 11h30).

Buổi chiều 22/9, 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99 (từ 13h30 đến 14h30); 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66 (từ 14h45 đến 15h45); 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68 (từ 16h đến 17h).

Theo đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô, đối với người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Theo quy định, chỉ có người không tham gia vào phòng đấu giá thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước.

Lê Khánh