Quảng Ninh: Biển tứ quý 9 được trả giá hơn 1,1 tỷ đồng

Đông Bắc 25/09/2023 13:45

 Biển số 14A-799.99 của tỉnh Quảng Ninh được trả giá 1,165 tỷ đồng trong phiên đấu giá từ 10h30 - 11h30 ngày 25/9.

Theo đó, có 8 biển số đẹp được đưa ra đấu giá, gồm: 51K-899.99; 38A-559.99; 37K-188.88; 30K-566.11; 30K-599.95; 14A-799.99; 51K-909.09; 98A-668.68 được đưa ra đấu ra trong phiên này.

Biển số 14A-799.99 của tỉnh Quảng Ninh được trả giá 1,165 tỷ đồng trong phiên đấu giá từ 10h30 - 11h30 ngày 25/9.

Biển số 51K-899.99 được định giá cao nhất phiên với giá 2,74 tỷ đồng và biển số 30K-566.11 được định giá thấp nhất phiên với giá 40 triệu đồng. Riêng biển số 14A-799.99 của Quảng Ninh được định giá 1,165 tỷ đồng.

Trước đó, đã có 1 biển số đẹp của Quảng Ninh được đem ra đấu giá tại phiên đấu giá từ 14h45 - 15h45 ngày 21/9 là 14A-822.88. Biển số này được định giá 45 triệu đồng, thấp nhất phiên.

Ngày mai (26/9) sẽ có thêm 1 biển số đẹp của Quảng Ninh là 14A-833.88 được đưa ra đấu giá trong phiên đấu giá từ 9h15 - 10h15.

Đông Bắc