Yêu cầu dừng cuộc đấu giá với biển số 65A-388.88

Lê Khánh 25/09/2023 16:45

Biển số 65A-388.88 được khách hàng (chủ tài sản) yêu cầu dừng cuộc đấu giá vào chiều 25/9.

Chiều 25/9, 24 biển số xe ô tô thuộc mã vùng 13 tỉnh, thành phố tiếp tục được đưa lên sàn để người tham gia trả giá. Mỗi phiên đấu kéo dài 60 phút với 8 biển số. Trong khung giờ 13h30-14h30: Có 7 biển số được những người mua trả giá từ 55 triệu đồng (51K-866.89) đến 1,82 tỷ đồng (51K-979.79).

Kết quả đấu giá biển số đẹp ngày 25/9 khung giờ 13h30 đến 14h30.

Đáng chú ý, công ty tổ chức đấu giá cho biết, biển số còn lại là 65A-388.88 đã được khách hàng (chủ tài sản) yêu cầu dừng cuộc đấu giá. Lý do sẽ được đơn vị này công bố sau.

Biển 51K-866.66 (chốt giá 1,165 tỷ đồng); 30K-565.68 (240 triệu); 30K - 616.68 và 30K-396.66 (cùng 225 triệu); 30K-559.55 (205 triệu).

Trước đó, trong phiên đấu giá đơn vị tổ chức đấu giá đã đưa ra 8 biển số trong khung giờ từ 8h đến 9h.

Biển 66A-228.88 trúng đấu giá với số tiền 330 triệu đồng. Biển 30K-538.38 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng. Biển 30K-569.69 trúng đấu giá với số tiền 320 triệu đồng. Biển 51K-777.79 trúng đấu giá với số tiền 505 triệu đồng. Biển 51K-888.66 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng. Biển 81A-368.68 trúng đấu giá với số tiền 270 triệu đồng. Biển 30K-599.99 trúng đấu giá với số tiền 1,79 tỷ đồng. Biển 77-288.99 trúng đấu giá với số tiền 255 triệu đồng.

Đơn vị tổ chức đấu giá cũng đã đưa ra 8 biển số trong khung giờ từ 9h15 đến 10h15. Kết quả các biển số có mức tiền trúng đấu giá: Biển 30K-616.89 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng. Biển 90A-226.66 trúng đấu giá với số tiền 135 triệu đồng. Biển 34A-696.68 trúng đấu giá với số tiền 105 triệu đồng. Biển 65A-389.99 trúng đấu giá với số tiền 280 triệu đồng. Biển 99A-666.86 trúng đấu giá với số tiền 195 triệu đồng. Biển 30K-567.88 trúng đấu giá với số tiền 415 triệu đồng. Biển 60K-388.88 trúng đấu giá với số tiền 500 triệu đồng. Biển 30K-555.79 trúng đấu giá với số tiền 275 triệu đồng.

8 biển số đấu giá trong khung giờ từ 10h30 đến 11h30 có mức tiền trúng đấu giá như sau: Biển 51K-899.99 trúng đấu giá với số tiền 2,74 tỷ đồng. Biển 38A-559.99 trúng đấu giá với số tiền 265 triệu đồng. Biển 37K-188.88 trúng đấu giá với số tiền 605 triệu đồng. Biển 30K-566.11 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng. Biển 30K-599.95 trúng đấu giá với số tiền 195 triệu đồng. Biển 14A-799.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Biển 51K-909.09 trúng đấu giá với số tiền 430 triệu đồng. Biển 98A-668.68 trúng đấu giá với số tiền 505 triệu đồng.

Tiếp đó, 26/9, sẽ có 50 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Trong số này có một số biển đáng chú ý như 51K-818.18, 51K-919.19, 51K-886.88, 51K-828.28, 37K-234.56, 99A-669.99, 30K-399.99, 92A-345.67, 60K-345.67 và 60C-666.66.

Trong ngày 27/9, sẽ có 50 biển số ô tô khác được đưa ra đấu giá. Thời gian đấu giá được chia làm 2 buổi sáng và chiều. Buổi sáng sẽ đấu giá 30 biển số, và buổi chiều sẽ đấu giá 20 biển số.

Lê Khánh