Trang bị kỹ năng, kiến thức cho người có uy tín

Thái Linh 04/10/2023 09:38

Ngày 3/10, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Dân tộc đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Hội nghị nhằm bổ sung, trang bị kiến thức cho người có uy tín về một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Xác định, lực lượng người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hàng năm, ngành công tác dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín.

Theo đó, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức 4 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho khoảng 320 Người có uy tín thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại các hội nghị, báo cáo viên trình bày các chuyên đề gồm: Pháp luật về hòa giải cơ sở, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải đối với Người có uy tín trong công tác phối hợp tham gia hòa giải cơ sở vùng đồng bào DTTS; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, các vấn đề nhận diện và phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng; Tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; đối thoại về thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong vùng đồng bào DTTS giữa lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh với và lồng ghép chuyên đề về “Thực trạng về loại hình tội phạm tín dụng đen trong vùng đồng bào DTTS, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa”.

Thái Linh