Tuyên Quang: Phản biện xã hội dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải

Đỗ Sang 07/10/2023 08:24

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo. Dự thảo gồm 3 Chương, 44 điều quy định về: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, chất thải nơi công cộng, chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn y tế;… giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; trách nhiệm đối với hộ gia đình; cá nhân; đơn vị thu gom, vận chuyển; đơn vị xử lý chất thải và các sở, ngành có liên quan…

Quang cảnh Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với việc ban hành Quyết định; đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số điều, khoản của quy định làm rõ hơn trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình có liên quan để phù hợp với thực tế khi đi vào thực hiện. Ngoài ra, đại biểu đề nghị quy định các màu sắc cụ thể để chứa đựng từng loại chất thải rắn và thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là chất thải nguy hại như pin, thuỷ ngân, chất thải y tế bên ngoài cơ sở khám chữa bệnh…

Các ý kiến cũng đề nghị quy định cụ thể hơn từ việc lưu trữ, chuyển giao đến vận chuyển phải đảm bảo riêng từng loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng phân loại từ đầu nguồn nơi phát sinh (tránh trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã phân loại riêng nhưng khi lưu giữ, vận chuyển lại để lẫn vào nhau); quy định cụ thể mang tính bắt buộc đối với việc quy hoạch, xây dựng địa điểm tập kết, trung chuyển đối với chất thải rắn nguy hại; tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại xử lý rác thải; hỗ trợ các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị phân loại rác thải tại nguồn…

Các đại biểu tham gia phản biện tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quyết định để khi ban hành phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Quyết định

Đỗ Sang