Lấy phiếu tín nhiệm hai chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Thanh Tùng 17/10/2023 09:33

Hai chức danh lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm là ông Dương Đình Liễu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Chiều 16/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đối với ông Dương Đình Liễu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự và bỏ phiếu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo Kế hoạch (số 162-KH/TU, ngày 14/9/2023) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của TP.

Ông Dương Đình Liễu (phải) và bà Tăng Hoàng Hôn Thắm tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả, bỏ phiếu được công bố công khai tại hội nghị thể hiện ông Dương Đình Liễu và bà Tăng Hoàng Hôn Thắm đều có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao trên 92%

Thanh Tùng