Chủ tịch Thái Nguyên sẽ đối thoại với thanh niên tháo gỡ khó khăn về chính sách phát triển

Toán Nguyễn 08/11/2023 14:25

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng dự kiến sẽ đối thoại trực tiếp với lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong quý 4 năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Chương trình đối thoại sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và các sở, ban, ngành; Đại học Thái Nguyên; các hội, hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương và khoảng 150 thanh niên đại diện cho tầng lớp thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mục đích của chương trình nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung đối thoại tập trung vào một số vấn đề như: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo của thanh niên; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các giải pháp thực hiện và định hướng cho thanh niên trong thời kỳ mới; vai trò của thanh niên về chuyển đổi số và các giải pháp hỗ trợ tiếp cận công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đảm bảo an ninh trên không gian mạng; phổ biến các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách đối với thanh niên; những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; thanh niên với nghề nghiệp, việc làm.

Thông qua đối thoại nhằm chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn. Đồng thời nắm bắt những đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên.

Toán Nguyễn