Giám sát - Phản biện

Phước Sơn (Quảng Nam): Nhiều công trình sai phạm

Tấn Thành - Chí Đại 22/11/2023 10:32

Ngày 21/11, ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2022. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

anh-bai-duoi(2).jpg
Dự án đường ĐH1 ở huyện Phước Sơn đang thi công dở dang. Ảnh: Tấn Thành.

Theo kết luận số 85 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, giai đoạn năm 2019 - 2022, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng, định hướng bố trí vốn, thanh toán về đầu tư công; phố biến và chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện còn thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc nên kết quả đầu tư công trên địa bàn còn một số hạn chế.

Cụ thể, về công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 60 công trình. Kết quả chỉ có 9 công trình đảm bảo theo đúng quy định, không phát hiện sai phạm, còn có 51 công trình sai phạm.

Trong số 51 công trình sai phạm, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra trong quá trình giám sát, một số đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện tốt công tác giám sát, không kiểm tra khối lượng, lập biên bản nghiệm thu khối lượng làm cơ sở để đơn vị thi công lập hồ sơ thanh, quyết toán không đúng với khối lượng thực tế thi công, thiết kế - dự toán bản vẽ thi công sai khối lượng, sai đơn giá, định mức của một số dự án, công trình với tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng.

Về công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, kết luận Thanh tra chỉ ra, trong năm 2019 - 2022 tổng số dự án được tổ chức đấu thầu qua mạng hơn 100 dự án, tổng giá trị các gói thầu hơn 856 tỷ đồng; giá trị trúng thầu hơn 820 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu thấp, bình quân chỉ đạt 0,6%.

“Tại dự án đường giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành, việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, công bằng trong đấu thầu, để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Sự việc này đang được Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, thụ lý. Hiện nay, UBND huyện Phước Sơn đã thực hiện hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại và nhà thầu mới đang tiến hành thi công công trình theo quy định” - Kết luận thanh tra nêu.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng xác định có sai phạm xảy ra trong công quản lý tiến độ các công trình. Có 30 gói thầu xây lắp chậm tiến độ so với cam kết trong hợp đồng, phải gia hạn tiến độ. Nguyên nhân, do công tác giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất thực hiện qua nhiều khâu, nhiều thủ tục và cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm, kéo dài tốn nhiều thời gian…

Đối với công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, sai phạm.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho rằng, trách nhiệm nêu trên thuộc về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (BQLDA) huyện Phước Sơn là đơn vị thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án, đơn vị thiết kế - dự toán và đơn vị thi công.

Trên cơ sở xác định rõ những sai phạm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn xử lý, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với việc tạm ứng quá thời hạn thu hồi sau 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện, chưa có khối lượng để thanh toán hoàn trả tạm ứng của công trình đường giao thông ĐH6, nối xã Phước Năng - Phước Chánh.

Đề nghị UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo các phòng, ban liên quan chấn chỉnh về những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan đến các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm đối với BQLDA huyện Phước Sơn và các đơn vị có liên quan đến việc chưa thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo quy định của công trình đường ĐH6.

Tấn Thành - Chí Đại