Các cuộc vận động

Phương châm 'Tiên phong, gương mẫu, đầu tàu dân theo' trong xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ

Toán Nguyễn 28/11/2023 15:50

Người người, nhà nhà hiến đất mở đường đã trở thành phong trào ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Để làm được điều đó, địa phương đã phát huy được tối đa vai trò của cán bộ, Đảng viên với phương châm “Tiên phong, gương mẫu, đầu tàu dân theo”.

Toán Nguyễn