Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình có số phiếu ‘tín nhiệm cao’ nhiều nhất.

Anh Tuấn - Đình Minh 06/12/2023 20:12

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu tín nhiệm đối với 4 người thuộc khối HĐND và 20 người thuộc khối UBND tỉnh. Kết quả, tất cả 24 người đều có số phiếu ‘tín nhiệm cao’ đạt từ 38 phiếu trở lên, riêng ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh đạt mức phiếu ‘tín nhiệm cao’ tuyệt đối với 46 phiếu.

ng-canh.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17 , HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV.

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 17 - kỳ họp cuối năm theo luật định.Đến dự có ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy; ông Mai Văn Tuất, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh…

Ông Mai Văn Tuất, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15; kết quả thực hiện cam kết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 15; báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, sẽ xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; báo cáo của các cơ quan tư pháp; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

uat.jpg
Ông Mai Văn Tuất - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tập trung về 2 nhóm vấn đề ‘quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn’ và ‘công tác chuyển đổi số’ đang được cử tri và nhân dân quan tâm là. Song song với đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua 65 dự thảo nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm với 198 nhiệm vụ trọng tậm và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Từ đó, cơ bản đạt được các mục tiêu tổng quát đề ra, hoàn thành và vượt mức 12/15 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành.

goc.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh là người đạt số phiếu tín nhiệm cao 100%.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,27%; công nghiệp và nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đúng hướng; các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, trong đó, ngành du lịch đã đón được 6,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu 6.375 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với năm trước.

Trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Năm 2024, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát và dự kiến 15 chỉ tiêu chủ yếu.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

huan.jpg
Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác..

Vào cuối phiên họp, sau khi nghe tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua danh sách 24 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm 4 người thuộc khối HĐND tỉnh, 20 người thuộc khối UBND tỉnh với 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp". Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 46/49 đại biểu.

Kết quả, tất cả 24 người đều có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt từ 38 phiếu trở lên. Ở khối HĐND tỉnh, người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất là bà Lê Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội với 42 phiếu. Ở khối UBND tỉnh, người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất là ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, với 46 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 100% tổng số phiếu).

Anh Tuấn - Đình Minh