Chính trị

26 cán bộ ở Thái Bình nhận phiếu tín nhiệm ‘cao’, ‘thấp’ như thế nào?

Duy Hưng 07/12/2023 13:52

Sáng 7/12, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 cán bộ đảm nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

4_09040907122023-copy.jpg
HĐND tỉnh Thái Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 cán bộ đảm nhiệm các chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong sáng ngày 7/12.

Theo kết quả công bố, ở khối HĐND tỉnh (5 cán bộ), ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận 60 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỷ lệ 100%).

img_6806.jpg
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhận 60 phiếu tín nhiệm cao (100% ), nhận 0 phiếu tín nhiệm, nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận 58 phiếu tín nhiệm cao (96,67% tổng số phiếu thu về), nhận 1 phiếu tín nhiệm (1,67%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế nhận 55 phiếu tín nhiệm cao (91,67%), 5 phiếu tín nhiệm (8,33%), nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách nhận 54 phiếu tín nhiệm cao (90%), 6 phiếu tín nhiệm (10%), nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

41bc1c1270ea85a8308cc5aa2ed2d36f-copy.jpg
Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình.

Ở khối UBND tỉnh (21 cán bộ), ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh nhận 60 phiếu tín nhiệm cao (100%), nhận 0 phiếu tín nhiệm, nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhận 57 phiếu tín nhiệm cao (95%), nhận 2 phiếu tín nhiệm (3,33%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận 40 phiếu tín nhiệm cao (66,67%), nhận 16 phiếu tín nhiệm (26,67%), nhận 4 phiếu tín nhiệm thấp (6,67%).

Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận 53 phiếu tín nhiệm cao (88,33%), nhận 5 phiếu tín nhiệm (8,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm thấp ( 3,33%).

thai-binh2023042810345620230429070743.3671710.jpg
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (78,33%), nhận 11 phiếu tín nhiệm (18,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,33%).

Ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (78,33%), nhận 12 phiếu tín nhiệm (20%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận 43 phiếu tín nhiệm cao (71,67%), nhận 17 phiếu tín nhiệm (28,33%), nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế nhận 36 phiếu phiếu tín nhiệm cao (60%), nhận 19 phiếu tín nhiệm (31,67%), nhận 5 phiếu tín nhiệm thấp (8,33%).

Ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (78,33%), nhận 12 phiếu tín nhiệm (20%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận 44 phiếu tín nhiệm cao (73,33%), nhận 13 phiếu tín nhiệm (21,67%), nhận 3 phiếu tín nhiệm thấp (5%).

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận 27 phiếu tín nhiệm cao (45%), nhận 27 phiếu tín nhiệm (45%), 6 phiếu tín nhiệm thấp (10%).

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhận 39 phiếu tín nhiệm cao (65%), nhận 21 phiếu tín nhiệm (35%), nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ nhận 46 phiếu tín nhiệm cao (76,67%), nhận 14 phiếu tín nhiệm (23,33%), nhận 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh nhận 54 phiếu tín nhiệm cao (90%), nhận 5 phiếu tín nhiệm (8,33%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương nhận 38 phiếu tín nhiệm cao (63,33%), nhận 19 phiếu tín nhiệm (31,67%), nhận 3 phiếu tín nhiệm thấp (5%).

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận 40 phiếu phiếu tín nhiệm cao (66,67%), nhận 19 phiếu tín nhiệm (31,67%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhận 47 phiếu tín nhiệm cao (78,33%), nhận 11 phiếu tín nhiệm (18,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,33%).

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận 38 phiếu tín nhiệm cao (63,33%), nhận 20 phiếu tín nhiệm (33,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,33%).

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận 33 phiếu tín nhiệm cao (55%), nhận 21 phiếu tín nhiệm (35%), nhận 6 phiếu tín nhiệm thấp (10%).

Ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận 56 phiếu tín nhiệm cao (93,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm (3,33%), nhận 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,33%).

Ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính nhận 52 phiếu tín nhiệm cao 86,67%), nhận 7 phiếu tín nhiệm (11,67%), nhận 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,67%).

Các Giám đốc sở và tương đương được lấy phiếu tín nhiệm với tư cách là thành viên UBND tỉnh-chức danh do HĐND tỉnh bầu.

11.jpg
Các đại biểu dự buổi HĐND tỉnh Thái Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Với kết quả trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng nhận 100% số phiếu tín nhiệm cao, không có phiếu tín nhiệm hoặc tín nhiệm thấp.

Có 3 Giám đốc sở nhận từ 5 phiếu tín nhiệm thấp trở lên, gồm:

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế (5 phiếu, chiếm 8,33%); ông Phạm Quang Hòa đồng thời nhận 36 phiếu tín nhiệm cao (60%), nhận 19 phiếu tín nhiệm (31,67%).

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (6 phiếu, chiếm 10%); ông Nguyễn Viết Hiển đồng thời nhận 27 phiếu tín nhiệm cao (45%), nhận 27 phiếu tín nhiệm (45%).

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (6 phiếu, chiếm 10%); ông Nguyễn Văn Trường đồng thời nhận 33 phiếu tín nhiệm cao (55%), nhận 21 phiếu tín nhiệm (35%).

Duy Hưng