Chính trị

Thanh Hoá: Giám đốc Sở Ngoại vụ có số phiếu ‘tín nhiệm cao’ thấp nhất

Anh Tuấn 12/12/2023 19:17

Tại phiên họp chiều ngày 12/12, kỳ họp thứ XVII, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII tập trung vào nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hoá có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất.

tien-lam.jpg
Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 12/12, tại kỳ kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, 7 người thuộc khối HĐND tỉnh, 22 người thuộc khối UBND tỉnh. Với 80 đại biểu tham gia bỏ phiếu, HĐND tỉnh đã tiến hành chia thành 2 tổ để thảo luận lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm.

gio-tay.jpg
100% đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Kế quả, trong khối HĐND các ông: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 78 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,5); Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt 77 phiếu tín nhiệm cao và 3 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 78 phiếu tín nhiệm cao và 2 phiếu tín nhiệm; Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đạt 78 phiếu tín nhiệm cao và 2 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh có 78 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm và 1 tín nhiệm thấp; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có 79 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 98,75%) và 1 phiếu tín nhiệm; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đạt 77 phiếu tín nhiệm cao và 3 phiếu tín nhiệm.

bo-phieu.jpg
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đạt 78 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 97,5% số phiếu thu về.

Trong khối UBND tỉnh, các ông: Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 76 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 95% tổng số phiếu thu về); Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có 68 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 7 tín nhiệm thấp; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 77 phiếu tín nhiệm cao và 3 phiếu tín nhiệm; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 70 phiếu tín nhiệm cao và 10 phiếu tín nhiệm; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 70 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và 2 tín nhiệm thấp; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 77 phiếu tín nhiệm cao và 3 phiếu tín nhiệm; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh có 76 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm và 1 tín nhiệm thấp.

thuy-.jpg
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) có số phiếu tín nhiệm cao là 76, đạt mức 95%.

Các ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có 73 phiếu tín nhiệm cao và 7 phiếu tín nhiệm; Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NNPTNT có 72 phiếu tín nhiệm cao và 8 phiếu tín nhiệm; Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh có 67 phiếu tín nhiệm cao và 13 phiếu tín nhiệm; Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL có 60 phiếu tín nhiệm cao, 16 phiếu tín nhiệm và 4 tín nhiệm thấp; Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ có 65 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 1 tín nhiệm thấp; Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có 72 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm; Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương có 75 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 tín nhiệm thấp; Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GDĐT có 67 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có 76 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm.

tran-thu-hang.jpg
Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, đạt 57 phiếu.

Các ông, bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ có 57 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 71,25%),18 phiếu tín nhiệm và 5 tín nhiệm thấp; Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐTBXH có 64 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính có 63 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm; Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở TNMT có 69 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm và 2 tín nhiệm thấp; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TTTT có 67 phiếu cao, 12 phiếu tín nhiệm; Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp có 66 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 1 tín nhiệm thấp.

hop-buoi-chieu.jpg
Toàn cảnh phiên họp buổi chiều 12/12, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu.

hung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị và thực hiện thận trọng, nghiêm túc.

Ông Đỗ Trọng Hưng đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị và thực hiện thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục. Kết quả này giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của bản thân để nỗ lực phấn đấu, có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Anh Tuấn