Mặt trận

Người có uy tín truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp trong đồng bào DTTS

Vũ Mạnh 12/12/2023 21:31

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023.

a2(1).jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.

Dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và 497 điển hình tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong cả nước.

a3.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ, nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 DTTS với 14,2 triệu người (chiếm 14,7%), đồng bào các DTTS cư trú thành cộng đồng ở vùng miền núi và biên giới, là những địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị kinh tế, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại.

a1(1).jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội nghị.

Nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh người có uy tín đã trở thành truyền thống của ngành công tác dân tộc hướng tới mỗi bản làng, thôn xóm, phum, sóc, từng gia đình và mỗi người dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, năm 2023, cả nước có 28.538 người có uy tín. Trong giai đoạn 2018-2022, kể từ khi có Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin, hỗ trợ tặng quà chăm lo cho người có uy tín. Trong đó đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho gần 90.000 lượt người có uy tín về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức 3.631 cuộc thăm hỏi, tặng quà cho 149.796 lượt người có uy tín nhân dịp lễ trọng, Tết Nguyên đán; tổ chức 2.315 cuộc thăm hỏi, trợ cấp cho 5.860 trường hợp gia đình người có uy tín gặp khó khăn…

z4967366649902_588004a93de43001ab155168cfb59d25.jpg
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dan tộc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.

Thông tin về việc thực hiện các chính sách dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, từ Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới, đến Nghị quyết 88; Nghị quyết 120 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (DTTS&MN)giai đoạn 2021 - 2030.

z4967366694918_2e86ff265031f38dd195fbefecd31b37.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.

Qua 3 năm triển khai, đến nay có 4 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành. Trong đó công tác xóa đói, giảm nghèo được Đảng, Nhà nước, Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, được cả xã hội quan tâm, đồng lòng ủng hộ, đạt được kết quả nổi bật. Bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN giảm 2-3%; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 3-4%; các huyện nghèo giảm 4-5%, có nơi giảm trên 5%. Bên cạnh đó các nhóm mục tiêu về công tác giáo dục, nhóm mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và đặc thù vùng đồng bào DTTS&MN; nhóm mục tiêu bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

z4967366677116_efa962dd3f517049893346165f0f4e24.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Minh Đức

“Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ 28.538 người có uy tín trên địa bàn 52 tỉnh, thành trong cả nước”, Bộ trưởng Hầu A Lềnh nêu rõ và nhấn mạnh, Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và ghi nhận, biểu dương công lao, trí tuệ của đội ngũ người có uy tín, tạo sức lan tỏa giá trị tinh thần to lớn, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từ mỗi thôn xóm, bản làng, phum, sóc, tổ dân phố, cụm dân cư trong vùng đồng bào DTTS&MN.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của người có uy tín trong đồng bào các DTTS, đặc biệt là 497 đại biểu người có uy tín tiêu biểu của năm 2023, những người con ưu tú của đồng bào DTTS nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung; đồng thời ghi nhận biểu dương và đánh giá cao Ủy ban Dân tộc, các ngành, các cấp và các địa phương tổ chức chương trình ý nghĩa này.

a5(1).jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới để làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai đồng bộ hiệu quả Quyết định số 28 ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về người có uy tín trong đồng bào DTTS.

a.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Đức.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, cần triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, ưu tiên những vấn đề thiết yếu đối với đồng bào DTTS như hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, hạ tầng xã hội, văn hóa, giáo dục; việc sắp xếp bố trí địa bàn dân cư phù hợp hơn để thích ứng, phòng tránh thiên tai; vấn đề bảo hiểm y tế, chăm lo sức khỏe, tạo sinh kế cải thiện đời sống và phúc lợi cho người dân. Đặc biệt cần quan tâm việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của 54 dân tộc, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên phong phú gắn với phát triển các ngành kinh tế dựa vào văn hóa và sinh thái.

z4967745795117_0b441fb5caec4b55b601c0a0e508f7b5.jpg
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Đức.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp cần quan tâm chỉ đạo hỗ trợ vật chất và tinh thần đáp ứng yêu cầu chính đáng của đồng bào các DTTS nói chung và người có uy tín nói riêng tạo điều kiện cho người có uy tín chủ động tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đóng vai trò trung tâm trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó tạo điều kiện để người có uy tín có nhiều thông tin hơn, cập nhật hơn về chủ trương đường lối của Đảng, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động về kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, tổ chức nhiều hơn các cuộc gặp gỡ, tạo ra mạng lưới thông tin của những người có uy tín trong đồng bào DTTS; kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương để động viên và ghi nhận những đóng góp của người có uy tín trong đồng bào DTTS.

z4967745732233_a0f80a10df8d3bc79a9427529de28d79.jpg
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Đức.

Phó Thủ tướng cũng mong rằng các đại biểu người có uy tín trong đồng bào các DTTS sẽ giữ được nhiệt huyết, nhân lên niềm tin khát vọng tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu để không ngừng vươn lên thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo. Mỗi điển hình tiên tiến tiếp tục là một bông hoa không ngừng tỏa hương về tinh thần đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực cống hiến, lan tỏa truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp trong đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng tặng Bằng khen cho 467 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Vũ Mạnh