Công nghệ

Việt Nam giảm tương đương 1,4 triệu tấn CO2 hàng năm

Đức Trân 18/12/2023 20:34

Chiều 18/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone (HCFC) của Việt Nam giai đoạn II (Dự án HPMP II)

Thông tin tại Hội thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Dự án HPMP II được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2023 nhằm mục tiêu giúp Việt Nam giảm 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC theo lộ trình thực hiện Nghị định thư Montreal.

Ông Cường cho biết, đến nay, sau 5 năm thực hiện, Dự án đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đóng góp cho công tác bảo vệ tầng o-zon ở Việt Nam, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal.

Cụ thể hơn, trong 5 năm, Việt Nam đã giảm được 1.000 tấn HCFC đúng như cam kết tại Nghị định thư Montreal. Cùng với đó, Dự án đã loại trừ hoàn toàn tiêu thụ HCFC 141b (chất góp phần phá hủy tầng ozone) trộn sẵn trong polyol của lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt. Đồng thời, Dự án cũng đã góp phần giảm thiểu tương đương 1,4 triệu tấn CO2 mỗi năm.

"Kết quả này thể hiện đóng góp của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hàn gắn tầng ozone và bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất", ông Cường nói và cho rằng, dự án cũng góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Được biết, Việt Nam phê chuẩn tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal từ năm 1994. Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức tích cực triển khai và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Từ năm 2010, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn các chất CFC, Halon, CTC;

Từ năm 2015, chất Methyl Bromide chỉ được nhập khẩu cho mục đích khử trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu;

Từ năm 2013 đến nay, các chất HCFC được quản lý, loại trừ theo lộ trình đã cam kết thông qua quản lý hạn ngạch nhập khẩu và sẽ phải dừng hoàn toàn việc nhập khẩu, sử dụng vào năm 2040.

Đức Trân