Xã hội

Tỷ lệ chậm chuyến của các hãng hàng không là 15,1%

Xuân Thủy 20/12/2023 11:10

Tính chung 11 tháng, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 260.679 chuyến bay, đúng giờ 221.229 chuyến, tỷ lệ chậm chuyến là 15,1%.

Tháng 11, Vietnam Airlines thực hiện 7.956 chuyến bay, số chuyến cất cánh đúng giờ là 7.215 (91%). Trong tháng, Vietjet Air có 8.396 chuyến bay, số chuyến đúng giờ là 6.311 (75,2%). Bamboo Airways có 1.430 chuyến bay, bay đúng giờ 1.367 chuyến (95,6%). Pacific Airlines có 941 chuyến, đúng giờ 809 chuyến (86%).

Vasco thực hiện 397 chuyến bay, trong đó có 388 chuyến cất cánh đúng giờ (97,7%). Vietravel thực hiện 382 chuyến bay, trong đó 323 chuyến đúng giờ (84,6%).

Tính chung trong tháng 11, các hãng bay Việt thực hiện 19.502 chuyến bay, trong đó 16.413 chuyến bay đúng giờ (84,2%).

chuyen-bay.png

11 tháng năm 2023, Vietnam Airlines thực hiện 94.440 chuyến bay với 82.272 chuyến cất cánh đúng giờ (87,1%). Vietjet Air có 100.049 chuyến, đúng giờ 79.554 chuyến (79,5%). Bamboo Airways có 36.832 chuyến, đúng giờ 34.083 chuyến (92,5%). Pacific Airlines có 18.456 chuyến, trong đó 15.595 chuyến đúng giờ (84,5%)…

Tính chung 11 tháng, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 260.679 chuyến bay, đúng giờ 221.229 chuyến, tỷ lệ chậm chuyến là 15,1%. Hãng có tỷ lệ chậm chuyến thấp nhất là Bamboo Airways với 7,5%.

Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia, có tỷ lệ chậm chuyến trong 11 tháng của năm 2023 là 12,9%.

Năm 2022, Vietnam Airlines khai thác 115.987 chuyến bay, chậm 11.486 chuyến, tương ứng gần 12,5% còn tỷ lệ chậm của Vietjet là 11,5%.

Năm ngoái, 6 hãng bay trong nước thực hiện 312.841 chuyến. Trong đó, số chuyến cất cánh đúng giờ chiếm tỷ lệ 89,7%, giảm 5 điểm % so với năm 2021.

Xuân Thủy