Môi trường

Bắc Kạn giảm triệt để dự án chăn nuôi lợn chưa đủ điều kiện

Toán Nguyễn - Thành Vân 20/12/2023 11:37

Trước tình trạng nhiều dự án chăn nuôi lợn chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có những chỉ đạo cụ thể để xử lý tình trạng này.

Theo thống kê, chỉ trong 2 năm (2021 - 2022), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 16 dự án chăn nuôi lợn của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.721 tỷ đồng, tương ứng với quy mô sản xuất khoảng 20.450 con lợn nái, 249.000 con lợn thịt/năm.

5 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động gồm có: Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn của Công ty TNHH Nam Huế; Dự án trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc tại thôn Nà Ngài, xã Nông Thịnh (nay là Thanh Thịnh), huyện Chợ Mới; Dự án trại lợn thịt siêu nạc tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn; Dự án trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc (Giai đoạn 1) tại thôn Pác Nghiên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp; Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt tại thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông của Hợp tác xã Hà Anh.

W_212.jpg
Trang trại lợn tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn là điểm nóng bị người dân phản đối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Tuy nhiên, theo khảo sát 3/5 dự án chăn nuôi lợn đã đi vào hoạt động hiện không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là: Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần thuộc Công ty TNHH Nam Huế (tại Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn) và 2 dự án chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn (Dự án trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc, tại thôn Nà Ngài, xã Thanh Thịnh, Chợ Mới; Dự án trại lợn thịt siêu nạc tại Bản Luông 1, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông) không đủ điều kiện về khoảng cách với khu dân cư, không đủ điều kiện về cách xa nguồn nước.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Đối với dự án chăn nuôi lợn của các chủ đầu tư 1 đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 do chưa đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, tỉnh Bắc Kạn yêu cầu áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật mới trong xử lý chất thải chăn nuôi; giảm quy mô, số lượng vật nuôi để giảm thiểu ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh trang trại chăn nuôi; đồng thời có kế hoạch di dời các trang trại chăn nuôi sang địa điểm phù hợp đảm bảo đáp ứng các tiêu chí hoặc phải hoàn thiện điều kiện chăn nuôi, chậm nhất trong năm 2025.

UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ động nghiên cứu, khi có đầy đủ căn cứ pháp lý, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (nếu có) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, xử lý chất thải,.., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về môi trường trong hoạt động chăn nuôi theo quy định.

Tỉnh Bắc Kạn cũng giao các các huyện, thành phố chủ động tiến hành rà soát quy hoạch, chỉ rõ địa điểm các vùng, cụm chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư trước thời điểm Luật Chăn nuôi có hiệu lực lựa chọn địa điểm di dời đến nơi phù hợp, cũng như nhà đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi mới; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám sát các hoạt động của các dự án chăn nuôi trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các vấn đề xử lý môi trường của các trang trại chăn nuôi.

Toán Nguyễn - Thành Vân