Mặt trận

Chủ tịch MTTQ thành phố Từ Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tuấn Minh - Đức Sơn 21/12/2023 20:55

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn và Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn.

z4974096290262_9f67bb4c773c60680019cdf7b514656f.jpg
Tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn Đàm Thế Sử. Ảnh: tuson.bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đàm Thế Sử, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Kiên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Từ Sơn.

z4974096370926_c77992bf9d6d68aff609935221e46c4a.jpg
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn chúc mừng ông Đàm Thế Sử và ông Nguyễn Công Kiên. Ảnh: tuson.bacninh.gov.vn.

Trước đó, ngày 12/12, HĐND Thành phố Từ Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề. Tại Kỳ họp, HĐND thành phố Từ Sơn đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố đối với ông Đàm Thế Sử, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Từ Sơn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Từ Sơn tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đàm Thế Sử, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố và ông Nguyễn Công Kiên, Chánh văn phòng HĐND-UBND Thành phố. Kết quả, ông Đàm Thế Sử và ông Nguyễn Công Kiên đều được 32/32 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Tuấn Minh - Đức Sơn