Kinh tế

Đà Nẵng: Lao động được thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất hơn 1 tỷ đồng

Thanh Tùng 25/12/2023 20:23

Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho lao động tại khu vực doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng cao nhất là 1,047 tỷ đồng.

Chiều 25/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động của 116 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại khu vực doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất 10 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động tại khu vực doanh nghiệp dân doanh được thưởng cao nhất là hơn 1,047 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

a-nguoi-lao-dong.jpg
Lao động tại doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Đà Nẵng.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động cao nhất là hơn 157 triệu đồng; thấp nhất 100.000 đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động ở khu vực này được thưởng cao nhất là trên 311 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất hơn 21,4 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động ở khu vực này được thưởng cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất 34 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ được thưởng cao nhất 45 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Thanh Tùng