Xã hội

Hà Nội: Năm 2024, lắp đặt 100% công tơ điện tử và đo xa tại khu vực nông thôn

Quốc Thanh 26/12/2023 20:41

Theo Kế hoạch, năm 2024, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hạ tầng lưới điện, hoàn thành 100% lắp đặt công tơ điện tử và đo xa tại khu vực nông thôn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nỗ lực hoàn thành sản lượng điện thương phẩm đạt 25.033 triệu kWh, tăng trưởng 6,8%. Tỷ lệ tổn thất điện năng 3,45%. Chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp 120 phút. Tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ 2,2%.

anh-bai-lt2.jpeg
Năm 2024, Hà Nội dự kiến hoàn thành 100% lắp đặt công tơ điện tử và đo xa ở khu vực nông thôn. (Ảnh minh hoạ).

Thành phố triển khai đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, tin cậy với mục tiêu khởi công được 10 công trình và đóng điện vận hành 19 công trình song song với việc tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều công trình điện khác.

Hà Nội cũng bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho 100% khu, cụm công nghiệp, các địa bàn sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất do thiếu điện.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác như hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực xây mới trong nội đô và tại các khu vực phát triển đô thị, khu vực có quy hoạch ổn định theo quy hoạch; nghiên cứu các giải pháp triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực hiện hữu tại 300 tuyến phố cũ thuộc các quận theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 kết hợp chỉnh trang, cải tạo đường phố theo cơ chế phù hợp bằng các nguồn vốn hợp pháp.

Đồng thời, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hạ tầng lưới điện, năng lực quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ điện, hoàn thành 100% lắp đặt công tơ điện tử và đo xa tại khu vực nông thôn; đa dạng hóa công tác khảo sát, thu thập thông tin lấy ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ ngành điện.

Các đơn vị truyền tải, phân phối điện tăng cường kiểm tra, rà soát đạt tỷ lệ giảm tối thiểu 30% các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp còn tồn tại, không để tái diễn hoặc phát sinh các vi phạm mới, phòng ngừa xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản của nhân dân...

Quốc Thanh