Bất động sản

Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất đai

Nguyên Vũ 17/01/2024 16:04

Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) vừa có Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua đó chỉ ra nhiều hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương này.

Theo Bộ TNMT, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được tách thửa đất (tại thời điểm năm 2014 và 2016) khi pháp luật đất đai chưa giao cho UBND cấp tỉnh quy định: không bồi thường mà chỉ hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có các hành vi vi phạm là không đúng quy định của pháp luật đất đai.

W_904561c5925739096046.jpg
Hiện trạng 1 khu đất tại Khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Vũ.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch để thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định của pháp luật đất đai; xác định tên người sử dụng đất khi thu hồi đất chưa đúng với thực tế sử dụng; nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất với quy hoạch đô thị.

Đối với UBND TP Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành trong chỉ đạo thực hiện việc tách, hợp thửa đất còn nhiều tồn tại. UBND huyện Nhơn Trạch cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, có một số hồ sơ còn thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất ở.

Bộ TNMT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tách hợp thửa đất nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong sử dụng đất.

Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất; cho thuê đất; tách hợp thửa đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với UBND cấp huyện, Bộ TNMT kiến nghị chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, việc hiến đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật…

Bộ TNMT cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã được thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên Vũ