Mặt trận

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2023-2028

Tuệ Phương 19/01/2024 20:49

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-bao-ve-nguoi-tieu-dung-viet-nam-lan-ii-nhiem-ky-2023-2028-20240119120904.jpg
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, từ Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức ngày 29/11/2018 tại Hà Nội, đến nay văn phòng Trung ương Hội đã tập hợp được sức mạnh tập thể, đoàn kết, kết nối với 53 Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành lập 3 tổ chức trực thuộc, kết nạp 10 tổ chức thành viên và 2.238 hội viên mới. Đến nay, tổng số hội viên của Hội cùng tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 141.022 người. Bằng những hành động thiết thực, Trung ương Hội và các Hội tỉnh thành viên đã có những đóng góp tích cực trong đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, công tác khảo sát, nghiên cứu, tuyên truyền, tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật tiêu dùng, phản biện, giám định xã hội và hợp tác quốc tế về các chủ đề liên quan bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, có thể kể đến một số các hoạt động điển hình như: Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham gia Tổ Biên tập Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Bộ Công Thương thành lập.

dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-bao-ve-nguoi-tieu-dung-viet-nam-lan-ii-nhiem-ky-2023-2028-20240119120902.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhiệm kỳ qua cũng tích cực đóng góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương và địa phương về: Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hàng năm; Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; Quy chế phối hợp liên ngành xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ người tiêu dùng; ban hành Chỉ thị về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp cam kết vì Người tiêu dùng”.... đồng thời tổ chức nhiều cuộc khảo sát, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giám định xã hội liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

x6_09967.jpg
Ra mắt Trang thông tin điện tử Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Cổng đăng ký trực tuyến tiếp nhận hồ sơ tư vấn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác liên quan, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, phát huy thế mạnh tập thể, trong đó các tổ chức Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là lực lượng nòng cốt, nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với người tiêu dùng, nỗ lực vươn lên là đầu mối quan trọng, uy tín kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong nước và quốc tế nhằm giúp người tiêu dùng Việt Nam nhận thức được các quyền lợi người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) số 19/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2023 trong nền kinh tế hội nhập phát triển toàn cầu”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ra mắt Trang thông tin điện tử Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Cổng đăng ký trực tuyến tiếp nhận hồ sơ tư vấn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuệ Phương