Mặt trận

MTTQ tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ các Hội đồng tư vấn

Tuấn Minh - Đức Sơn 26/01/2024 18:34

Ngày 26/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ các Hội đồng tư vấn năm 2024.

bac-ninh.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của các Hội đồng tư vấn: Kinh tế - xã hội, Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh được thực hiện toàn diện và hiệu quả.

Nhiều nội dung, lĩnh vực được triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức thành viên chủ trì phát động ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các Hội đồng tư vấn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nghiên cứu đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực; phát huy được trí tuệ, năng lực và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng tư vấn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân kịp thời đến Đảng, Nhà nước.

Năm 2024, các Hội đồng tư vấn tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường hoạt động tư vấn, tham vấn cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Tư vấn góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tư vấn triển khai nhân rộng các mô hình điểm, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận những kết quả của các Hội đồng tư vấn đạt được trong năm 2023, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giao các Ban chuyên môn tăng cường phối hợp với Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên, các ngành ở cơ sở nhằm cung cấp thông tin để chủ động xây dựng kế hoạch, tư vấn, góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuấn Minh - Đức Sơn