Xã hội

Thái Nguyên phát động phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Toán Nguyễn - Thành Vân 27/01/2024 10:49

Tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 2024, giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đoàn thể thực hiện.

W_2.jpg
Diễn tập PCCC tại khu công nghiệp Yên Bình. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo đó, tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; gắn việc xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về PCCC vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.

Mục tiêu tỉnh Thái Nguyên hướng tới thông qua phong trào là 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”; Tất cả các trường học tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên bằng các hình thức, phù hợp với từng cấp học, ngành học.

Đối với các hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, có ít nhất 1 người được tuyên truyền, học tập kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH.

Toán Nguyễn - Thành Vân