Xã hội

Ninh Thuận: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ năm 2024

Xuân Hiếu 21/02/2024 17:53

Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp.

ntt.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Được biết trong năm 2023, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được quan tâm, tập trung triển khai và đạt được những kết quả quan trọng, có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số được quan tâm, triển khai thường xuyên, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận ghi nhận những nỗ lực BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh Ninh Thuận, cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ CĐS và đạt kết quả quan trọng trên các mặt công tác, nhất là về nhận thức, kỹ năng, hạ tầng số, xây dựng CSDL ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Đồng nhấn mạnh trong thời gian tới, đề nghị BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh Ninh Thuận, cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nhất là khắc phục các vùng lõm sóng, khai thác, chia sẻ có hiệu quả các CSDL, ưu tiên phát triển kinh tế số.

BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh Ninh Thuận khẩn trương xây dựng kế hoạch CĐS năm 2024, các cơ quan, đơn vị phải thành lập BCĐ, ban hành kế hoạch CĐS, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện, có sản phẩm, giải pháp CĐS, tăng cường kết nối nội bộ, khai thác tốt CSDL dùng chung, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, hoạt động thương mại điện tử, du lịch thông minh, rà soát cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp CĐS, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, thu hút đầu tư của xã hội, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho người dân tại địa phương.

Xuân Hiếu