Công nghệ

Bình Thuận: Nỗ lực hơn trong thực hiện chuyển đổi số

Hà Lê 21/02/2024 20:08

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đề nghị cần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, của tỉnh nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển đổi số một cách thuận lợi.

bt(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 21/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy khóa XIV về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Được biết, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy khóa XIV về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã đạt và vượt 5/14 chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy khóa XIV đề ra.

bt1.jpg
Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các Sở, ngành và địa phương củng đã trình bày một số nội dung tham luận, nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như làm rõ nguyên nhân dẫn đến các hạn chế và đề ra những giải pháp mang tính định hướng, tiếp tục nhân rộng các cách làm hay trong việc thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy khóa XIV trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, hiện nay một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa được quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số dẫn đến việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số chưa được sát với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được tỉnh giao. “Qua kiểm tra nhận thấy nhiều đồng chí chưa sâu, chưa sát, chưa cụ thể về vấn đề này, hoặc một số đồng chí phó thác cho cấp phó của mình”.

Ông Đoàn Anh Dũng, nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị một số giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy như sau.

Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận để xây dựng ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số tại địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh Bình Thuận, của thành phố Phan Thiết, đồng thời, tổ chức nhân rộng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tại thị xã La Gi.

Hà Lê