Xã hội

Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024

Xuân Hiếu 22/02/2024 16:02

Ngày 22/2, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Gồm các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Trưởng khối), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

khh.jpg
Các đơn vị trong khối thực hiện các mục tiêu đăng ký thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thông qua dự thảo Quy chế thi đua, bảng tổng hợp đăng ký thi đua. Năm 2024, khối thi đua thực hiện các nội dung thi đua bao gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Thi đua- khen thưởng; chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia công tác xã hội.

Bên cạnh đó, các thành viên của khối cũng đã tham gia thảo luận, đề xuất, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung; tiêu chí và cách thức chấm điểm trong bảng đăng ký thi đua.

Nhân dịp này, các đơn vị trong khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với các mục tiêu như: 100% cơ quan, đơn vị trong khối thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xuân Hiếu